free website templates

Szanowni Państwo

Rynek energii elektrycznej dzisiaj to nie tylko dostarczanie energii siecią do odbiorcy. Rynek energii elektrycznej to szereg usług związanych z przyłączaniem odbiorców (nazwa klient nie może się przebić i jest stosowana wybiórczo a nie powszechnie, zwłaszcza w obszarze usług sieciowych), produkcją, transportem, sprzedażą.
EL SERW świadczy usługi doradcze z całego obszaru energetyki. Firmę prowadzi niezależny ekspert z wiedzą techniczną i organizacyjną, z wieloletnią praktyką zawodową zdobytą przez lata pracy i kierowanie firmami energetycznymi.

  • Jeśli chcesz płacić mniej za energię elektryczną,
  • Jeśli chcesz wybrać lub zmienić sprzedawcę energii elektrycznej,
  • Jeśli chcesz zainwestować w elektrownię fotowoltaiczną,
  • Jeśli chcesz ocenić wartość projektu źródła energii odnawialnej – OZE,
  • Jeśli chcesz przeprowadzić szkolenie o rynku energii,
  • Jeśli chcesz zorganizować klaster energii,
  • Jeśli chcesz zrealizować swój pomysł z obszaru energetyki i potrzebujesz merytorycznego wsparcia,
… to zapraszam do współpracy!

 

Jestem absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej oraz Podyplomowych Studiów z hydrauliki siłowej na Politechnice Gdańskiej. Ukończyłem liczne kursy i szkolenia zawodowe, między innymi w zakresie analizy przedsiębiorstwa, zarządzania, controllingu, negocjacji, marketingu, public relations.
Pracę zawodową rozpocząłem w 1980 roku w Porcie Północnym w Gdańsku, pracując na stanowiskach inżynierskich w eksploatacyjnym dozorze technicznym. Od 1986 do 1998 roku pracowałem w Zakładzie Energetycznym Gdańsk, później ENERGA Gdańska Kompania Energetyczna S.A., kolejno na stanowiskach kierownika wydziału, głównego specjalisty, dyrektora handlowego. Pełniłem funkcje prokurenta i członka zarządu.

W 1998 roku, w podsumowaniu prac w ramach tzw. Północnego Konsorcjum Energetycznego, przygotowałem założenia i zorganizowałem spółkę obrotu energią elektryczna ELNORD S.A., gdzie do roku 2005 byłem prezesem zarządu.
Jednocześnie od 1999 roku prowadzę działalność gospodarczą, doradzając w zakresie zarządzania oraz świadcząc usługi w obszarze rynku energii elektrycznej.

W latach 2006-2007 byłem prezesem zarządu spółki z o.o. Elport w Gdańsku, następnie do marca 2010 roku wiceprezesem zarządu INVENTI S.A. w Bydgoszczy.
Byłem członkiem i członkiem założycielem towarzystw branżowych: Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej i Towarzystwa Obrotu Energią. Jestem członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Certyfikacji Energii, gdzie od 2014 roku jestem prezesem zarządu.


Aktualnie prowadzę działalność gospodarczą w zakresie doradztwa, zarządzania, badań, szkoleń, projektów i analiz w obszarze energetyki.EL – SERW Mariusz Krzysztof Schmidt

83-010 Straszyn, ul. Spokojna 26
Email: mschmidt@mschmidt.pl
Telefon: +48 601 355 344
REGON: 191904160
NIP: 5931588854

Usługi

EL - SERW świadczy usługi doradcze z całego obszaru energetyki. Firmę prowadzi niezależny ekspert z wiedzą techniczną i organizacyjną, z wieloletnią praktyką zawodową zdobytą przez lata pracy i kierowanie firmami energetycznymi.

Energia w firmie

• wprowadzenie optymalnego, uwzględniającego specyfikę firmy, systemu zarządzania energią,

• doradztwo przy zmianie i/lub wyborze sprzedawcy energii,

• inne usługi z obszaru zakupu/sprzedaży energii, np. przygotowywanie i przeprowadzanie procesów ofertowych, przetargów itp.

Strategie firmy w obszarze energetyki

• strategia dla zakupu, sprzedaży oraz obrotu energią elektryczną,

• zasady i procedury zakupu energii elektrycznej,

• struktura portfela zakupu,

• mix energetyczny – marketing i PR.

Analizy

• analiza gospodarki energetycznej firm usługowych, produkcyjnych, zarządzanych przez samorządy,

• analiza możliwości i opłacalności realizacji inwestycji energetycznych w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (PPP) na terenach administrowanych przez samorządy lokalne,

• analizy związane z oceną projektów źródeł odnawialnych,

• analizy efektów organizacyjnych i ekonomicznych klastra energii.

Przyłączenie do sieci – odbiory i źródła OZE

• usługi w zakresie analizy opłacalności realizacji strategii lokalizowania generacji rozproszonej na terenie gmin,

• doradztwo w zakresie przyłączania źródeł odnawialnych (OZE) do sieci Krajowego Systemu Elektroenergetycznego,

• wsparcie merytoryczne i negocjacyjne przy zawieraniu umów o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej właściwego Operatora (OSD, OSP, PKP Energetyka, Odbiorcy przemysłowi),

• wsparcie merytoryczne i negocjacyjne przy zawieraniu umów na sprzedaż energii elektrycznej z OZE (PPA) i,

• merytoryczna pomoc w uzyskaniu koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, obrót energią elektryczną i przesyłanie energii elektrycznej.

Szkolenia

• przygotowywanie i organizacja szkoleń i warsztatów z szeroko rozumianej problematyki rynku energii dedykowanych dla firm i samorządów, realizowanych u klienta lub w miejscu przez niego wskazanym,

• wykłady na wybrane tematy z obszaru rynku energii,

• klastry energii – w kierunku niezależności energetycznej.

Kontakt

Mariusz Schmidt

informacje
o rynku energii

www.cire.pl

portal
gospodarczy 

www.wnp.pl

Urząd
Regulacji Energetyki

www.ure.gov.pl

PSE S.A.

www.pse.pl

Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii

www.ptce.pl

© Copyright 2020 EL-SERW - All Rights Reserved